• European Flag
  • Česká vlajka

Klíč k úspěchu

Kritická podpora ve všech fázích projektu

Naše certifikované systémy řízení jakosti podle požadavků US FDA a ISO 13485, tvoří strukturu pro všechny činnosti společnosti. Patří k nim shoda s US FDA, ISO 13485 a dalšími příslušnými normami; proškolení techniků a kontrolorů podle Správné výrobní praxe (GMP) ; kvalifikace, hodnocení a kontrola dodavatelů; analýza rizik výrobků; kalibrace zařízení a specifikace nástrojů a zařízení; a také použití Sysému nápravných opatření (CAPA) pro vady produktů a systémová selhání.

Politika kvality

Poskytujeme komplexní řešení pro průmysl lékařských přístrojů prostřednictvím poskytování vývojových, regulačních a výrobních služeb reagujících na specifické potřeby zákazníků, které přesahují jejich očekávání a splňují regulační požadavky, přičemž soustavně zvyšují efektivitu a systém řízení jakosti.

Location

Contract Medical International GmbH
Lauensteiner Strasse 37
01277 Dresden, Germany    

Contract Medical International, spol. s r.o.
Vazni 848, 500 03 Hradec Králové
Czech Republic

get in touch | send applications to

tel. +49 351 213 88 88 | fax +49 351 213 88 99
info@contract-medical.com

Dresden: jobs@contract-medical.com
Hradec Králové: jobshk@contract-medical.com

projects are supported by the eu