• European Flag
  • Česká vlajka

Vývoj pro výrobu

Pilotní výroba

Naše aktivity při vývoji nových výrobků jsou těsně provázány s pilotní výrobou v našem závodě  v Drážďanech, což umožňuje bezproblémový přechod z vývojové fáze až k uvedení výrobku na trh. Pilotní výroba se provádí v několika prostorách s řízeným prostředím třídy 8 podle ISO 14644, respektive třídy 100 000 podle FED-STD-209E. Provázanost vývojové a pilotní fáze umožňuje zajistit vyrobitelnost produktu již v ranných fázích vývoje. Naše schopnost vyrábět jak hotové zdravotnické prostředky, tak i polotovary v našem závodě v Drážďanech umožňuje, aby tato pobočka mohla posloužit i jako případná záloha pro naši sériovou výrobu v České republice.

Location

Contract Medical International GmbH
Lauensteiner Strasse 37
01277 Dresden, Germany    

Contract Medical International, spol. s r.o.
Vazni 848, 500 03 Hradec Králové
Czech Republic

get in touch | send applications to

tel. +49 351 213 88 88 | fax +49 351 213 88 99
info@contract-medical.com

Dresden: jobs@contract-medical.com
Hradec Králové: jobshk@contract-medical.com

projects are supported by the eu