• European Flag
  • Česká vlajka

Řízení projektů

Více než 15 let zkušeností s vývojem zdravotnických prostředků garantuje dobrý základ pro pochopení celého rozsahu požadavků na vývoj produktu, i vzájemných souvislostí mezi technickými, regulačními a obchodními požadavky. To je základ pro náš silný důraz na řízení projektů, včetně včasné přípravy strategie pro registrace výrobků, komplexního plánování projektů a řízení rizik, řízení dodavatelského řetězce a vytvoření prognózy nákladů a plánování v reálném čase. Všechny projekty vedou zkušení programoví manažeři, kteří fungují jako primární kontak pro naše zákazníky. Programoví manažeři dohlížejí na multidisciplinární projektové týmy a koordinují interní aktivity s týmy dodavatelů, externími laboratořemi a poskytovateli klinických studií.

Location

Contract Medical International GmbH
Lauensteiner Strasse 37
01277 Dresden, Germany    

Contract Medical International, spol. s r.o.
Vazni 848, 500 03 Hradec Králové
Czech Republic

get in touch | send applications to

tel. +49 351 213 88 88 | fax +49 351 213 88 99
info@contract-medical.com

Dresden: jobs@contract-medical.com
Hradec Králové: jobshk@contract-medical.com

projects are supported by the eu