• European Flag
  • Česká vlajka

Výrobky schválené pro zahraničí

Registrace výrobků

Naše registrační podpora zahrnuje zajištění schválení výrobků pro trh v USA (registrace FDA 510k, PMA atd.), schválení pro trh ve EU – tzv. CE značka  (příprava technických dokumentace, innosti po uvedení na trh atd.), podpora při schvalování klinických zkoušek, podpora klinického hodnocení, pomoc při zavedení a údržbě systému kvality v podnicích našich zákazníků. Dále zákazníkům pomáháme se registracemi jejich vlastních výrobků v Evropě, Spojených státech i jinde. Naše dlouhodobé pracovní vztahy s notifikovanými orgány umožňují včasné plánování strategií pro registrace. Pro nové začínající zákazníky, kteří dosud nemají certifikovaný systém řízení jakosti podle ISO, nabízíme zastoupení zákazníka pro získání potřebných schválení a registrací (např. značku CE) pro jejich výrobky.

Location

Contract Medical International GmbH
Lauensteiner Strasse 37
01277 Dresden, Germany    

Contract Medical International, spol. s r.o.
Vazni 848, 500 03 Hradec Králové
Czech Republic

get in touch | send applications to

tel. +49 351 213 88 88 | fax +49 351 213 88 99
info@contract-medical.com

Dresden: jobs@contract-medical.com
Hradec Králové: jobshk@contract-medical.com

projects are supported by the eu