• European Flag
 • Česká vlajka

Testovací služby

Testování
zdravotnických zařízení

Specializujeme se na tvorbu a provádění ověřovacích plánů pro zařízení a testování funkčnosti, které slouží k podpoře vývoje a registrací. Testování probíhá podle norem ISO, EN, DIN, ASTM a dalších platných standardů, včetně požadavků US FDA. Většina testů se provádí interně. Pro vybrané laboratorní testy, jako je biokompatibilita, sterilita, částice, kondicionování (např. stárnutí, životní prostředí, doprava apod.) a pro celistvost balení, spolupracuje CMI s externími partnery.


Vlastní kapacity

 • Zkouška maximální síly v tahu
 • Zkouška síly spojení
 • Zkouška těsnosti kapaliny pod tlakem
 • Luer kalibrační test podle ISO 594
 • Zkouška těsnosti
 • Zkouška tuhosti
 • Zkouška lámavosti vodících drátů
 • Test mikrootvorů v plastovém laminátu
 • Test penetrace barviva
 • Test na protržení obalu
 • Testování shody kónických tvarů
 • Měření rozměrů (obrazu)

Location

Contract Medical International GmbH
Lauensteiner Strasse 37
01277 Dresden, Germany    

Contract Medical International, spol. s r.o.
Vazni 848, 500 03 Hradec Králové
Czech Republic

get in touch | send applications to

tel. +49 351 213 88 88 | fax +49 351 213 88 99
info@contract-medical.com

Dresden: jobs@contract-medical.com
Hradec Králové: jobshk@contract-medical.com

projects are supported by the eu